Hvem er Emil Raun, og hvad er god ledelsesstil?

Hvem er Emil Raun?

Emil Raun er manden, der står i spidsen for Varda jobservice, som er en privat jobservicecenter, der tilbyder ydelser primært indenfor sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse og konsulentopgaver mv. Inden etableringen af Varda jobservice har Emil Raun tilegnet både praktisk og teoretisk erfaring, der har gjort det muligt for ham at præge udviklingen i virksomheden. Jens Mygind Bertelsen er medejer af Varda jobservice sammen med Emil Raun, og de har begge relevant erfaring fra tidligere lederstillinger indenfor både beskæftigelsesområdet og social faglig bistand. Det har derfor ikke været svært for Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun at viderebringe ny viden og kompetencer til Varda jobservice center – et center som nu også står for at vejlede i eksempelvis i organisationsomstillinger, forretningsgange og lignende.

”Det hele sejler, hvis ledelsen er dårlig” siger Emil Raun og giver et bud på, hvordan du bliver en bedre leder

Under et interview udtrykker Emil Raun, hvor vigtigt det er at have en god ledelse. Emil Raun tilføjer, at man ikke kan undervurdere betydningen af god ledelse, da han mener at det hele vil sejle, hvis ledelsen er dårlig. I interviewet beskriver Emil Raun, hvordan en god leder bør være. Han mener, at en god leder skal være god til at udvikle og motivere medarbejderne og bruge tid på dem, og Emil Raun tilføjer efterfølgende, hvilke egenskaber en leder skal have for at kunne motivere andre til at skabe resultater for virksomheden. En af de vigtigste karakteristikker, en leder skal besidde ifølge Emil Raun, er, at han skal kunne skabe arbejdsglæde og engagere sig i trivsel. Andre vigtige kendetegn ved en leder, fortæller Emil Raun, er, at han skal være udadvendt, og han skal kunne sætte sig ind i medarbejdernes sted og være nærværende. Opfylder man ikke disse kriterier, så mener Emil Raun, at man sikkert stadig kan blive en udmærket leder – men at man næppe bliver den bedste.

Du kunne også være interesseret i disse artikler: