Semaiskolen danner grobund for en sund udviklingsproces

Semaiskolen arbejder med en række redskaber og metoder i hverdagen til arbejdet med både børn og unge, der har sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. På Semaiskolen tager den pædagogiske praksis udgangspunkt i den enkelte elev. En af grundstenene i den pædagogiske praksis er relationen, som er et vigtigt led for elevernes mulighed for læring. Der arbejdes intensivt og målrettet med relations pædagogik, hvor mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen og barnet er i højsædet.

På Semaiskolen har de den opfattelse at relationen er forudsætningen for at den enkelte kan opnå den bedst mulige læring og udvikling. Ved at tage udgangspunkt i den relations pædagogiske metode sikrer Semaiskolen at de unge trives og udvikler sig, og med dette afsæt skaber Semaiskolen gode forudsætninger for en sund og tryg voksentilværelse for de unge.

Jeg-støtte og spejling – to vigtige redskaber hos Semaiskolen

Semaiskolen arbejder også med metoden miljøterapi. Når det kommer til arbejdet med relations arbejdet i en miljøterapeutisk tilgang, så gælder det om at forstå den enkelte unges adfærd og individuelle problematikker fra tidligere liv. Det er vigtigt at de unge bliver konfronteret med egen adfærd således at de voksne hos Semaiskolen kan hjælpe dem på vej, og på den måde står den unges adfærd aldrig alene. Inden for miljøterapeutisk tilgang arbejder Semaiskolen med jeg-støtte og spejling.

Disse to metoder har af stor betydning i forhold til relations arbejdet hos Semaiskolen, men også arbejdet med at genoprette tilliden til omverdenen hos de unge mennesker. Jeg-støtte indebærer at hjælpe den unge gennem handlinger, når den unge enten er urolig, umotiveret eller er bange for at gøre det som det skal. Det er så her, de voksne kommer ind i billedet, og tager ansvaret for at den unge bliver tryg og har det godt. Spejling derimod skal forstås som en genvej til genopbygning af tillid. De voksne forsøger her at forstå de følelser og tanker der ligger bag den unges adfærd og fortælle den unge, hvordan dets adfærd kan forstås. Spejlingen er derfor vigtig i forhold til at udvikle den unges evne til at give en følelse af at blive forstået.

Samarbejde med de unges familier er en vigtig faktor for Semaiskolen

Et andet område Semaiskolen arbejder med er livshistorier. Til dette benytter skolen et elektronisk program, hvor særlige billeder, begivenheder og oplevelser fra den unges liv kan sættes ind. Den unges livshistorie har betydning for den unges oplevelse af identitet, og via denne metode kan den unge have mulighed for selv at præge fortællingen om, hvilken person man er. Ved at arbejde med livshistorie kan de voksne hos Semaiskolen have mulighed for at have en større forståelse for den unges identitet, og på den måde hjælpe den unge på vej mod et bedre liv.

Hos Semaiskolen har de unges forældre også stor betydning. I det pædagogiske arbejde er det vigtigt for Semaiskolen at inddrage forældrenes engagement og opbakning. Dels fordi det er dem der har levet sammen med dem, og derved bedst kender deres egne børn, og dels fordi de typisk også har mødt deres børns kammerater, og har derfor kunne se nogle andre sider af dem. Samarbejdet med familien er derfor en vigtig faktor for Semaiskolen. En anden vigtig metode som Semaiskolen også anvender er ART – Agrresion Replacement Training/Agressions, hvor hensigten med dette program er at forbedre den unges evne til at fungere socialt.

Alle disse metoder og redskaber Semaiskolen arbejder med er altafgørende for at de unge får den optimale udvikling. Uanset hvilke problematiske opvækstbetingelser barnet og den unge har haft, så kan alle være sikker på at få glæde af et ophold på Semaiskolen, der er præget af høj faglighed.

Du kunne også være interesseret i disse artikler: